کد:1400534

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و احترام و ادب محضر همه‌ی عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را دنبال می‌نمایید و تعقیب می‌کنید، یکی از سؤالاتی که عزیزان مطرح می‌کنند این است که: سفیانی کیست؟

کد:1400533

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه‌ی عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را مستمعید و مشاهده می‌فرمایید. یکی از سؤالات دیگری که در زمینه‌ی مهدویت، عزیزان مطرح نموده‌اند، عنوان کرده‌‌اند که: شیعیان در زمان امام زمان، چگونه امتحان می‌شوند؟

کد:1400532

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را مشاهده می‌فرمایید، یکی از سؤالات دیگری که مطرح شده، این است که: آیا صحت دارد که روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه، اعمالِ ما به دستِ امام زمان می‌رسد؟

 کد:1400531

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و احترام و ادب محضر همه عزیزان بیننده و شنونده. در سلسله مباحث پرسمان‌های مهدوی، سؤال دیگری که مطرح شده این است که: اعتقادِ به مهدویت چه تأثیری در زندگی انسان ایجاد می‌کند؟

   کد:1400539                                                                

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان بیننده و شنونده‌ی برنامه. در ادامه‌ی پرسمان مهدوی که در خدمت شما عزیزان هستیم، یکی از سؤالاتی که برای بخشی از عزیزان مطرح شده و به ذهنشان خطور یافته این است که: ما چگونه محبت امام زمان را در دلِ خودمان تقویت کنیم؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه