چرادرمکه قبل از پیامبر پیامبر نداشتند؟

کد سؤال:1100127

بنده 21 ساله پیش مبلغ 55000تومان مغروض بودم و مشکلات مانع شده بود قرضم را پرداخت کنم. چند روز پیش متوجه شدم که متأسفانه همه نزدیکان فرد مورد نظر به رحمت خدا رفته اند.

حالا می خواهم رد مظالم بدهم چه مبلغی باید پرداخت کنم

ضمنا مرجع تقلید من مقام معظم رهبری هستند

کد سوال : 1100125

خواهرم  و شوهرش به شدت مقید به نماز و قرآن خواندن بودند. به همراه بچه هایشان نماز اول وقت می خواندند.

اما متاسفانه براثرتماشای ماهواره و تبلیغات سو دشمن مدتی است نماز و روزه را ترک کرده اند و بکلی کافرشده اند به روحانیون تهمت می زنند ومی گوید اصلاخدایی وجودندارد.

وظیفه من در قبال آنها چیست؟

کد سؤال:1100108

چند سال پیش به شخصی بدهکار بودم الان که می خواهم بدهی ام را پرداخت کنم باید به مبلغ همان روز پرداخت کنم یا به نرخ روز؟

کد سؤال:1100107

حرز امام جواد(ع) تأثیر دارد؟ آیا می توان آن را به کس دیگری هدیه داد؟

کد سؤال:1100106

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه