زیارت جامعه کبیره رو باید چه روزهایی خواند؟

کد سؤال:1100105

اگر صرفا برای ثوابش چله روزه بگیرم تاثیری دارد؟ چند روز از این 40 روز را می توان به جای روزه قضا، روزه گرفت؟

کد سؤال: 1100104

آیا لازم است کسی که با مخارج حروف عربی و تجوید و احکام آن آشناست، نمازش را با رعایت نکات تجویدی و با لحن عربی بخواند؟ اگر بله، چه اذکاری شامل این نکته  می شود؟

کد سؤال:1100103

پسر 13 ساله ام می خواهد برود حوزه، لطفا راهنمایی بفرمایید بهترین حوزه کجاست؟ حوزه های قم یا شیراز؟

کد سؤال: 1100102

خانم جوانی در برنامه های بسیج مسجد فعالیت می کند. به واسطه این کار با برخی از اعضای بسیج که آقا هستند پیامک می دهد و کارها را پیگیری می کند گهگاهی هم به مناسبت روز زن و ... پیام های تبریکی برای این خانم ارسال می کنند و او هم جواب می دهد. شوهر این خانم، پیامک ها رو دیده و ناراحت شده که چرا چنین اتفاقی افتاده

آیا این کار اشکال دارد؟

کد سؤال:1100101

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه