Powered by OrdaSoft!

پرسمان

جا گرفتن برای صف اول نماز
❓آیا می توان برای قرار گرفتن در صف اول نماز جماعت جا گرفت؟
اسلام و برده داری
❓چرا در احکام اسلامی گفته شده که برده آزاد کنید و خود ائمه(ع) هم برده داشته اند؟
روزه نگرفتن عمدی در ماه رمضان
❓اگر کسی در ماه رمضان عمدا روزه نگیرد حکم آن چیست؟
چه نیازی به ختم قرآن است؟
اگر خواندن سه بار سوره توحید معادل یک ختم قرآن است پی دیگر چه نیازی است که در ماه رمضان قرآن را ختم ...
مد طعام برای روزه ی قضا
مد طعام برای روزه ی قضا چقدر است و چگونه باید پرداخت کرد؟
حد ترخص کجاست؟
کسی که قصد سفر دارد از کجا می تواند روزه خود را افطار کند؟ همچنین کسی که به هر دلیل امکان روزه گرفت...
*روزه زن شیرده
زنان شیرده باید روزه بگیرند؟ سن کودک مهم است؟ شنیده ام که بعد از 6 ماهگی نوزاد، مادر باید روزه بگیر...
حضور پیامبران در مکه، قبل از اسلام
چرادرمکه قبل از پیامبر پیامبر نداشتند؟ کد سؤال:1100127
*پرداخت قرض سال های گذشته
بنده 21 ساله پیش مبلغ 55000تومان مغروض بودم و مشکلات مانع شده بود قرضم را پرداخت کنم. چند روز پیش مت...
جا گرفتن برای صف اول نماز
جا گرفتن برای صف اول نماز
اسلام و برده داری
اسلام و برده داری
روزه نگرفتن عمدی در ماه رمضان
روزه نگرفتن عمدی در ماه رمضان
چه نیازی به ختم قرآن است؟
چه نیازی به ختم قرآن است؟
مد طعام برای روزه ی قضا
مد طعام برای روزه ی قضا
حد ترخص کجاست؟
حد ترخص کجاست؟
*روزه زن شیرده
*روزه زن شیرده
حضور پیامبران در مکه، قبل از اسلام
حضور پیامبران در مکه، قبل از ا...
*پرداخت قرض سال های گذشته
*پرداخت قرض سال های گذشته

چند رسانه ای

خیرخواه واقعی
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز یکشنبه 24 تیرماه 1403 / مهدیه بزرگ شیراز
عمر کوتاه شده!
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز جمعه 22 تیرماه 1403 / مسجدالنبی(ص) شیراز
مظهر خیرخواهی
 بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز یکشنبه 24 تیرماه 1403 / مهدیه بزرگ شیراز
حق مادرم!
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز جمعه 22 تیرماه 1403 / مسجدالنبی(ص) شیراز
همه وظیفه داریم!
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز چهارشنبه 20 تیرماه 1403 / مهدیه بزرگ شیراز
لحظه به لحظه در حال عبادت!
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز چهارشنبه 20 تیرماه 1403 / مهدیه بزرگ شیراز
ما صاحب داریم!
خاطره ای از آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق(ره) از حضرت آیت الله حاج شیخ ابوالحسن حدائق(ره) ✂️ بررشی...
نا امیدی در سمت خدا!
 بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز دوشنبه 18 تیرماه 1403 / مهدیه بزرگ شیراز
سوزاندن منبر حسین(ع)!
✂️ بررشی از سخنرانی استاد حدائق روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 / مسجدالنبی(ص) شیراز
خیرخواه واقعی
خیرخواه واقعی
عمر کوتاه شده!
عمر کوتاه شده!
مظهر خیرخواهی
مظهر خیرخواهی
حق مادرم!
حق مادرم!
همه وظیفه داریم!
همه وظیفه داریم!
لحظه به لحظه در حال عبادت!
لحظه به لحظه در حال عبادت!
ما صاحب داریم!
ما صاحب داریم!
نا امیدی در سمت خدا!
نا امیدی در سمت خدا!
سوزاندن منبر حسین(ع)!
سوزاندن منبر حسین(ع)!

آثار

برنامه سخنرانی ها

مراکز وابسته

پوستر

 Etaa

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه