اگر تعداد اذکار در نماز شب بیشتر شود آیا نماز باطل است؟ مثلا العفو را 305 مرتبه بگوییم.

کد سوال: 1100152

حکم نواختن ساز دهنی چیست؟

کد سوال: 1100151

در حدیثی از امام باقر آمده است که بخدا سوگند هیچ بنده‌ی مومنی به درگاه خداوند عزوجل اصرار نورزد مگر آنکه حاجتش برآورد. منظور از اصرار و پافشاری چیست؟

کد سوال : 1100150

آیا دختر می‌تواند دعا کند که با شخص متاهلی ازدواج کند؟ آیا چنین گناهی حرام است؟

کد سوال: 1100149

با توجه به سختی‌ها و تلخی‌های این روزها می‌توان گفت عمق مسئله «ما رأیتُ الا جمیلا»[1] است، چرا که بوجود آمدن این ایام محاسنی هم دارد، مثل در کنار هم بودن خانواده‌ها یا نعمت‌هایی که به چشم نمی‌آمد مثل وحدت مردم و مسئولین، نفس کشیدن زمین و پاک شدن هوا و توخالی بودن کشورهای مدعی و به زانور درآمدن آنها در برابر ویروس. از نظر شما متخصص دین این افکار درست است؟

کد سوال: 1100148

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه