کد:1400528

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان بیننده و شنونده.

کد:1400536

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را مشاهده می‌فرمایید و مستمعید. یکی از سؤالات دیگری که پیرامون مهدویت مطرح شده و عزیزان سؤال نموده‌اند، این است که: آیا در عصر ظهور، عقلِ انسان‌ها کامل می‌شود یا خیر؟

کد:1400537

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه‌ی عزیزانی که برنامه را مستمعید و مشاهده می‌کنید در عنوان پرسمان مهدوی.

یکی از سؤالاتی که عزیزان مطرح نموده‌اند این است که نقش زنان در قیام جهانیِ حضرت مهدی چه‌قدر است؟

کد:1400535

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را مشاهده می‌فرمایید و مستمعید.

کد:1400534

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و احترام و ادب محضر همه‌ی عزیزانی که برنامه‌ی پرسمان مهدوی را دنبال می‌نمایید و تعقیب می‌کنید، یکی از سؤالاتی که عزیزان مطرح می‌کنند این است که: سفیانی کیست؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه