خانم جوانی در برنامه های بسیج مسجد فعالیت می کند. به واسطه این کار با برخی از اعضای بسیج که آقا هستند پیامک می دهد و کارها را پیگیری می کند گهگاهی هم به مناسبت روز زن و ... پیام های تبریکی برای این خانم ارسال می کنند و او هم جواب می دهد. شوهر این خانم، پیامک ها رو دیده و ناراحت شده که چرا چنین اتفاقی افتاده

آیا این کار اشکال دارد؟

کد سؤال:1100101

چرا من هر چه زیارتگاه می روم مریضی ام خوب نمی شود؟

از این وضیعت خیلی خجالت می کشم هر چه دارو درمان می کنم شفا نمی یابم خیلی خیلی ناراحت هستم لطفا راهنمای کنید؟

کد سؤال:1100100

کد:1100124

سوال:

آیا می‌توان با وام بانکی فیش حج خریداری کرد و تا موعدش نگهداری کرد؟ اگر موعدش زودتر رسید و اقساط آن باقیمانده باشد حکمش چیست و تکلیف وام گیرنده چگونه است؟

کد:1100123

سوال:

می‌خواهم به نماز علاقمند شوم ولی نمی‌توانم اینکار را انجام دهم با چه روشی اینکار را انجام دهم؟

کد:1100122

سوال:

دین برای انسان است یا انسان برای دین؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه