یکی از تقاضاهای امام عصر برای جامعه‌ی بانوان عالم، رعایت شرم و پاکدامنی است. حیا و عفت. حیا، منحصر فقط به خانم‌ها نیست. مردم هم باید باحیا باشد. مردم هم نباید بی‌شرم باشد.

حدیثی را از رسول خدا تقدیم کنم اگر کسی باحیا شد، به کجا می‌رسد؟ آثار حیا چیست؟ زنِ باحیا، مردِ باحیا، چه امتیازاتی بدست می‌آورد که کسانی که رعایت شرم و حیا ندارند، از این‌ها محرومند؟ یعنی اگر کسی باحیا بود، این‌ها هم خروجیِ حیای اوست.

 مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی، مُحَرِّمِ تنباکو، که از ایشان به‌عنوان مُجَدِّدِ قرنِ ثانی عشر نام می‌برند؛ قرن دوازدهم. یعنی در قرن 12 هجری، برجسته‌ترین شخصیت روحانیت شیعه، میرزای شیرازی است که تنباکو را تحریم کرد. و شخصیت بزرگی بوده میرزا. مقام انحصاری هم پیدا کرد.

 در حالات پیغمبر اکرم داریم که رسول‌الله در یکی از جنگ‌ها، عده‌ای از اسرا و محاربین را آوردند. یک عده از آن‌ها محکوم بودند به اعدام.

 حاج آقا رحیم ارباب در خاطراتش می‌نویسد که: من یک بعدازظهر و عصری بود که به قبرستان تخت‌پولاد در اصفهان رفتم برای زیارت اهل قبور. یکدفعه دیدم این بچه‌های هفت، هشت ساله داشتند در قبرستان بازی می‌کردند، فوتبال بازی می‌کردند، جمجمه‌ی سرِ یک میّتی شده بود توپ فوتبال این‌ها. می‌کشیدند زیر این جمجمه و پاس به همدیگر می‌دادند و بازی می‌کردند. من خیلی ناراحت شدم. قبرستان مسلمان‌هاست! مسلمان، استخوانش هم محترم است! بدن میّت هم احترام دارد!

امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرماید مؤمن اگر دو روزش مثل هم باشد، ضرر کرده است و مغبون است؛ یعنی درجا بزند. شما بگویید دیشب من این کارِ خوب را کردم، امشب هم همین کار را می‌کنم. این‌گونه، مساوی هستید.

خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله سید محمد فشارکی. ایشان معاصر بود با مرحوم میرزامحمدحسن شیرازی، محرّم تنباکو. میرزای شیرازی از دنیا رفت. یکی از شخصیت‌هایی که همه گمان می‌کردند مرجع می‌شود، سیدمحمد فشارکی بود. فردای اعلام کردند نماز میّت را در صحن سامرا می‌خوانند.

در همین مسجدالرسول نوجوانی سراغ داشتم که اهل همین مسجد بود و در نمازهای جماعت شرکت می‌کرد. یک بار آمد و گفت: آقای حدائق می‌خواهم برای ادامه تحصیل به آمریکا بروم. دیپلمش را که گرفت، خانواده‌اش می‌خواستند این جوان را بفرستند آمریکا. آمد برای خداحافظی. در همان نوجوانی‌اش خمس می‌داد. برایش سال خمسی مشخص کرده بودم، می‌آمد خمسش را حساب می‌کرد. خیلی مبلغی هم بدهکار نمی‌شد ولی همین یکی دو هزار تومان که بدهکار می‌شد می‌آمد می‌داد.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه