آیا فضله پرنده کاسکو نجس است و نماز خواندن با بودن پرنده بر روی شانه اشکال دارد؟

در امر به معروف و نهی از منکر تا چه میزان جایز است با دیگران بحث کرد؟

آیا در قران کریم آیه ای اشارخ ای به این موضوع دارد که صف اول نماز جماعت ثواب بیشتری نسبت به سایر صفوف دارد؟

آیا همه ی خواب هایی که می بینیم قابل اعتنا هستند؟

آیا در صحت ازدواج مجدد رضایت همسر اول شرط است؟

آیا همسر می تواند از شوهرش مطالبه ی یک پنجم از اموالش را بکند به عنوان مهریه یا عنوانی دیگر؟

آیا رسم لباس مشکی پوشیدن که در روایات از آن نهی شده، در ایام عزا و حزن سندیت دارد؟

اگر کسی گناه کند و پس از آن توبه کند و دوباره گناه کند آیا خدا گناهان او را می بخشد؟

حکم معاملات رمز ارز ها یا همان ارز دیجیتال مثل بیت کوین که این روزها فراوان شده چیست؟

انجام واجبات فردی که بی اختیاری دارد (سلسل البول) چگونه است؟