چرا مادری با کشتن فرزندش قصاص میشه ولی پدر نه؟

کد:1399576

ir.ans.ahd 512x512

اگه در چهله ی دعای عهد ، یکی از روزها دعا را ظهر بخوانیم  (به جای صبح )عیب داره یا نه ؟

257

خواستگار که برام میاد بعضیاشون نمیگن دختر بیاد بیرون مادرم میاد دنبالم خودم از اتاق میام بیرون اشکالی نداره ؟

Broken Heart

من جزو زنانی هستم که بهم خیانت شده وهیچ اعتمادی دیگر به همسرم ندارم واو اعتقاد داره که در دین اسلام مرد طبق ایه ی ۳ سوره ی نسا مرد میتواند تا۴ زن بگیرد  واو دراین زمینه هیچ عدالتی نمیتواند داشته باشد من زن اول او هستم وصاحب چند فرزند هستم فرزند بزرگم ۲۰ ساله هست واو زن های صیغهای داشته ایا از نظر اسلام منی که همه جوره به شوهرم اعتمادداشتم والان به خودم وافکارم خیانت شده وحالتی همچون تنفرنسبت به این مرددارم و من نمی توانم  فرزندانم رو ترک کنم وبه خودم فکر کنم وبایدکنار انها بمانم واین مرد هم من رو طلاق نمیده ایامن حق شرعی دارم که بااین مرد نخواهم همبستر شوم ایا من جزو زنانی قرار میگیرم که پیامبر خدا در شب معراج انها را دیدار کرد که با سینه هایشان اویزان بودن وبه حال انها گریه کرد من که ابتدا نسبت به این مرد این جوری نبودم از وقتی که خیانتهای مکرر کرده حالت تنفرایجادشده دردین اسلا م چه حقی من دارم؟

کد:1399795

din

در آیه ی ۳۰ البقره ملائکه به خداوند عرض می کنند: کسی را در زمین می گماری که در آن تباهی کند، فرشتگان، موضوع فساد انسان را از کجا می دانستند؟
در حالی که در آیه ی۳۲،فرشتگان می گویند خدا وندا ما را جز آن چه آموخته ای دانشی نیست.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه