haya

اگر حیا در جامعه حاکم شود هم جامعه اصلاح می شود و هم خانواده ها

qat e rahem

فکر می کنیم چون گرفتاریم به کارهای معنوی نمیرسیم در صورتی که چون به معنویت نمیرسیم گرفتاریم!

vaqt

دوجا باید عجله کرد: 1-انجام کار خیر؛ 2-توبه کردن.

صحبت های استاد حدائق در برنامه گفتگو شبکه فارس.mp4 snapshot 05.58 2018.05.16 10.49

پیامبر (ص) برای همگان در حفظ وحدت، اسوه حسنه است خدا را در هیچ شرایطی فراموش نکنیم.

پیامبر (ص) حتی با سرسخت ترین دشمنان خودش نیز در جریان فتح مکه با رحمت برخورد کرد تا دین حفظ شود.

پیامبر (ص) نام های نامناسب افراد را تغییر می داد. در لحظات سکوت، تفکر کنیم که آیا سخنان و اعمال ما مورد رضایت خدا هست یا نه؟

سخنی نگوییم که در آن، بوی نفاق و تفرقه استشمام شود.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه