در عصر انتظار و دوران غیبت چگونه زندگی کنیم که زندگی ما منتظرانه باشد؟
جمعه 7 اردیبهشت 97 - برنامه خوشاشیراز

روحیه امیدواری در زندگی منتظران از آثار انتظار است. 

برخورد عالم با راهزن نمازخوان انسان مطلقاً نباید ارتباطش را با خدا قطع کند. نماز، راهزن را نجات داد.

خصوصیات شهید آیت الله دستغیب و مجاهدت های ایشان

امر به معروف و نهی از منکر عامل نجات بشر / داستان تذکر آیت الله ابوالحسن حدائق راه نجات جامعه بشری، در گفتن خوبی ها و تذکر در اجتناب از بدی ها است.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه