qalbesalim

لطفا در مورد قلب سلیم و مریض و قسی توضیح دهید.

images

بعضی از خانما می گویند چون فقه اسلام توسط فقیه مرد نوشته شده،چیزی از احساس زنان نمیدانند وفقه زنان را درست توضیح ندادند.
واینکه فقه اسلام درمورد زن ایرانی برابری با فرهنگ وعرف جامعه ایرانی نداره؟
نظرتون درمورداین حرف چیست؟
آیا این حرف،حرف فمنیسم نیست؟

sehr

فرق بین سحر و جادو و طلسم چیست؟ آیا طلسم وجود دارد یا خرافه هست؟

emtahan

حاج آقا یه بنده ی خدایی گفت تو این وضیت آشفته ی کشور ماچه کنیم

من گفتم ان الله یحب الصابرین

صبرکنید درست میشه.

یه وقت به من گفت تاکی باید صبر کنیم خدا همه ی پیام بران رویک بار امتحان کرد .حضرت موسی و حضرت عیسی را یک بار امتحان کرد

اما خدا مارو ازاول خلقت داره مدام امتحان میکنه .گفت این چه دینی است

لطفا دراین مسئله کمی توضیح دهید.

sleeping

 میشه در مورد فلسفه خواب و تعبیر خواب توضیح دهید.و اینکه آیا انسان در موقع خواب به پیشگاه معبود حاضر میشود؟و اینکه خوابهایی که میبینیم را باید تعبیر کنیم طبق زمان دیدن خواب و آیا در این خوابها برایمان نکته و تلنگری است؟ و آیا این تعبیر خوابها در گوشی یا اینترنت درست و موثق است و اگر نه ازکجا باید خوابهایمان را تعبیر درست کنیم؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه