download 1

در رساله مراجع چگونه و بر اساس چه اسنادی این احکامی روکه به ظاهر در قرآن نیست بیان می کنند؟

7279763 663

دانستن چنین مطلبی چه فایده ای دارد؟

a280f4ab4a7cc18d21f0c0b58f191e4d

پاسخ به سوال:

مگر می شود کسی  امام زمان (عج) را ببیند و نشناسد؟

qoran

مگر قرآن برای هدایت تمامی انسان ها نازل نشده است؟ پس چرا قرآن می فرماید: قرآن برای هدایت متقین است؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه