88 222 th3

وظیفه ما در مقابل متکدیان چیست بعضیهاشون سالم جوان وبدون هیچ عیب ونقصی باادعای مختلف مانند مسافرم مریضم نسخه دکتردارم جیبموزدن و ... .

شروع مصاحبه و گزینش آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی یوتیران

پیرامون مباحث سنت الهی ونصرت الهی اگربنده ای تمام قوانین الهی رورعایت کنه ایادرازمونهای استخدامی که شرکت کنه برای مثال وخیلیا بوسیله سهمیه وپارتی کنارش بزنن این جا نصرت الهی چطور عمل میکنه ؟جواب اقا سید رو ممنون میشم بدونم برامثال برخی از افراد هستن واقعا زحمت میکشن وادمای خوبی هستن اما این سهمیه ایثارگر و..وپارتی ازعرصه رقابتی کنارشون میزنه واقعا چطورمیشه نصرت الهی شاملشون بشه؟

moayene

راننده تاکسی جهت اخذمعاینه فنی مراجعه کرده و بعلت نامناسب بودن لاستیکها و مشکل موتوری آن ردکردن راننده بدون معاینه فنی نمی تواند خودرو خود را بیمه کند و بفروشد. کارمند معاینه فنی به آن شخص پیشنهاد مبلغی داده که بعد از پرداخت بحساب شخصی میتوان صادر کند؟ آیا این رشوه محسوب می شود و حرام است؟

qalbesalim

لطفا در مورد قلب سلیم و مریض و قسی توضیح دهید.

images

بعضی از خانما می گویند چون فقه اسلام توسط فقیه مرد نوشته شده،چیزی از احساس زنان نمیدانند وفقه زنان را درست توضیح ندادند.
واینکه فقه اسلام درمورد زن ایرانی برابری با فرهنگ وعرف جامعه ایرانی نداره؟
نظرتون درمورداین حرف چیست؟
آیا این حرف،حرف فمنیسم نیست؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه