آیا می توان با وام بانکی فیش حج تمتع خریداری و تا موعدش نگهداری کرد؟ اگر موعدش زودتر رسید و اقساط آن باقی مانده باشد، حکمش چیست و تکلیف وام گیرنده چگونه است؟

mokhader

من الان در کشوری هستم که نه اجازه کار دارم و نه پولی. اینجا کشیدن ماری جوانا آزاد است . آیا می توانم بفروشم؟ پولش حلال است؟

jahad

آیا از راه موسیقـی هم می تـوان جهـاد کـرد؟ مثـلاً آهنگی با استفاده از شعرهای حافظ بسازیم آیا ارزشش را دارد که عمرمان را در این راه سپری کنیم؟

khoderza

چکار کنم که خودارضایی را ترک کنم؟ تلاش کردم و الان هم چند روزی است انجام نداده ام.

sekeh
قبل از سال خمسی ام تعدادی سکه خریده ام، همین ماه سال خمسی ام هست. می خواستـم بدانـم سکه هـا هم شامل خمس می شود؟
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه