Daneshgah

ساخت یک مجتمع آموزشی و پژوهشی در مورد حضرت ولی عصر (عج) چه ضرورتی دارد؟ منابع مالی این مجتمع از کجا تامین می شود؟

Untitled

دیدگاه اسلام درمورد متن پایین چیه؟

از مسیح نقل میکنند که میگفت: «برای رسیدن به ملکوت، باید کودک شوی».

من ملکوت را همان «عالمِ غیب» و «غیبِ عالم» میدانم. اما به نظرم سخن مسیح بیشتر ناظر به «غیب عالم» است تا «عالم غیب»، چراکه به هرحال همه ادمها روزی به «عالم غیب» خواهند رسید، اما اندک هستند مردمانی که «غیب عالم» را درک میکنند. درک و یافت غیب عالم، در همین عالم رخ میدهد. غیب عالم، همان باطن عالم...

roze

اگرشخصی قادربه روزه گرفتن نبوده به علت کلیه دردتکلیف تاسال آینده که باقی مانده چیست؟

nefrin

اگرخانواده ای حالا خواسته یاناخواسته با آبرویت بازی کرده ویا آبرویت را برده باشند ولی روحساب اشنایی مجبور به رفت وامد با اون خانواده باشی ولی دلت راضی به این رفت وامدها نباشد و گاها از شدت ناراحتی حتی نفرینشون هم بکنی ایا مرتکب گناه شده ای یاخیر؟

24nesa

در آیه 24 سوره نساء آمده است که «و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است‌] به استثناى زنانى كه مالك آنان شده‌ايد» اگر زن شوهر دار حرام است اين استثنا كه در قرآن آمده چيست؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه