51500 557

دختری ۴۰سال دارم آیا اگر دختر ازدواج نکند گناه کرده و ایمان او ناقص است؟

انگشتر استیل burberry روکش آب طلا رنگ ثابت

آیا هدیه مثل طلا خمس دارد؟

barg

مگرتوقرآن نیومده الطیبات لطیبون الخبیثات للخبیتون ولی من تاحالاچندین مورد دیدم که اینجوری نبوده بطورمثال دوستم که مومن ونمازخون هست بامردی ازدواج کرد که ادعای مومن بودن داشت ولی بعدازازدواج متاسفانه الوده به کارهای خلاف اخلاقی شد، این بااون آیه درتضادهست که؟..

85420049

از کجا میتونم لیستی از محرمات و واجبات دینی و شرعی رو تهیه کنم ؟ ایا میشه فقط به مواردی که در رساله نوشته شده بسنده کرد ؟

124 568ab96cc3638

احمدالحسن یمانی ادعا داره یمانی هست ؟ یمانی چه نشانه هایی داره تاوما متوجه بشیم ؟ یمانی از علائم حتمی است چگونه خودشو معرفی خواهد کرد تا ما باور کنیم و به او ایمان بیاریم؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه