پیغمبر فرمود: «لَوُدَّ مَن فِی القُبور» آرزویِ آرمیدگانِ در قبر است که ای کاش دنیا از آنِ ما بود و ما را برمی‌گرداندند به دنیا. آن‌‎وقت همه‌ی دنیا را می‌دادیم و دو رکعت نماز می‌خواندیم. دو رکعت نماز فرادی! نه پشتِ سرِ رسول‌الله. قدرِ این نمازها را زمانی می‌دانید که دستتان از دنیا کوتاه شده. قدرِ این رمضان و این عبادت و این شب‌زنده‌داری‌ها را زمانی می‌دانید که دیگر راه برگشت نیست.

 استاد حدائق روز دوشنبه 22 شهریور 1400 مصادف با شب هفتم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

استاد حدائق روز یکشنبه 21 شهریور 1400 مصادف با شب ششم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

استاد حدائق روز شنبه 20 شهریور 1400 مصادف با شب پنجم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

استاد حدائق روز پنج شنبه 18 شهریور 1400 مصادف با شب دوم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.