امر به معروف و نهی از منکر عامل نجات بشر / داستان تذکر آیت الله ابوالحسن حدائق راه نجات جامعه بشری، در گفتن خوبی ها و تذکر در اجتناب از بدی ها است.

از خدا بخواهید اگر مقام، پول و نعمت های دیگر می دهد ظرفیتش را هم بدهد.

داستان شب عروسی حضرت خدیجه (س)- او با اموال و جانش در خدمت پیامبر (ص) و گسترش اسلام بود.

اگر حیا در جامعه حاکم شود هم جامعه اصلاح می شود و هم خانواده ها

فکر می کنیم چون گرفتاریم به کارهای معنوی نمیرسیم در صورتی که چون به معنویت نمیرسیم گرفتاریم!

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه