-2
-

پیامبر (ص) فرمودند: از چندرنگی و اختلاف در دين خدا بپرهيزيد، زيرا يكپارچگى در حق هرچند خوشایند شما نباشد از پراكندگى در باطل هرچند خوشايند شما باشد بهتر است. خداى سبحان به هیچ‌یک از گذشتگان و باقی‌ماندگان به خاطر تفرقه، خير و خوبى عطا نكرده است.
بر این اساس، تفاوت آراء در مسائل اعتقادی نباید باعث پراکندگی در امت اسلامی شود. ضربه‌ای تفرقه بر پیکره اسلام، غیرقابل‌جبران است.

-2
-

امام حسن عسکری (ع) فرمودند: از شیعیانمان انتظار داریم خوب همسایه داری کنند.

اطرافیان، شما را الگو می‌بینند.

متأسفانه برخی افراد زرنگی را در این می‌بینند که نمی‌دانند همسایه‌شان چند نفر است و شغلش چیست؟

شما به همسایه‌هایتان انرژی مثبت می‌دهید. اگر یک مشکل اخلاقی، اعتقادی و مالی دارد در صورت توان، حل می‌کنید و اگر نتوانید پیگیری می‌کنید.

2

می‌گویند عالمی در نامه‌ای برای یکی از مریدانش نوشت: از دوری شما خیلی مکدّرم.
تأملی کرد و گفت: ما که خیلی مکدّر نیستیم.
نوشت: ما از دوری شما مکدّریم.
با خود گفت: من که از دوری او مکدر هم نیستم.
در نهایت نوشت: ما مشتاق دیدن شما هستیم.
خودتان را به راست‌گویی عادت دهید.

140007-6
140007-5
140007-4
140007-3
140007-2
140007-1
140007-6
140007-5
140007-4
140007-3

امام رضا (ع) در بخشی از نامه به عبدالعظیم حسنی (ع) نوشتند:

سلام من را به شیعیانم برسان و به آن‌ها بگو «وَ قُلْ لَهُمْ أَنْ لَا تَجْعَلُوا لِلشَّیطَانِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ سَبِیلًا»(1) در زندگی‌ راه برای شیطان باز نکنید.

همیشه باید حواسمان به این دشمن قسم‌خورده و در کمین نشسته باشد.
ارتکاب یک گناه به‌منزله چراغ سبز نشان دادن به او برای ورود به زندگی‌مان است.

1- بحارالانوار ج 71 ص 230

-2
-

مروان بن حکم در تشییع جنازه امام حسن (ع) زیر تابوت ایشان را گرفت.
امام حسین (ع) به او فرمود:
«امروز جنازه اش را حمل می کنی درحالی که تا دیروز، کینه و نفرت و خشمت را به او می نوشاندی!»
مروان پاسخ داد: «این کار را با کسی می کردم که تحمل و بردباریش، با کوه ها برابر بود!»

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه