استاد حدائق روز دوشنبه 3 مردادماه 1401 در مسجدالنبی(ص) شیراز به مناسبت سالروز مباهله پیامبر(ص) به بیان موضوع مباهله به عنوان «سند حقانیت شیعه» پرداختند.

استاد حدائق روز سه شنبه 11 مردادماه 1401 مصادف با روز چهارم محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان  «ویژگی های صالحین» پرداختند.

✂️برشی از سخنرانی استاد حدائق در 10مرداد 1401 / مسجدالنبی(ص) شیراز
🔍مشروح این سخرانی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

استاد حدائق روز دوشنبه 10 مردادماه 1401 مصادف با شب چهارم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

✂️برشی از سخنرانی استاد حدائق در 9 مرداد 1401 / مهدیه بزرگ شیراز
🔍مشروح این سخرانی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه