استاد حدائق روز جمعه 13 مرداد ماه  1402 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

استاد حدائق پنج شنبه 12 مردادماه 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سلسله مباحث امام حسین(ع) در برابر عدل الهی پرداختند

استاد حدائق روز چهارشنبه 11 مرداد 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به تفسیر آیه 110 سوره مبارکه آل عمران پرداختند.

استاد حدائق سه شنبه 10 مردادماه 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سلسله مباحث امام حسین(ع) در برابر عدل الهی پرداختند

استاد حدائق دوشنبه 9 مردادماه 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سلسله مباحث امام حسین(ع) در برابر عدل الهی پرداختند

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه