ابراهیم چرا خلیل شد؟!

اگر بنده شُدید، همه‌ی مشکلات حل است.

بندگی کن تا که سلطانت کنند

تن رها کنند تا همه جانت کنند

خویِ حیوانی سزاوار تو نیست

ترکِ این خو کن که انسانت کنند

بگذر از فرزند و جان و مالِ خویش

تا خلیل‌اللهِ دورانت کنند

ابراهیم بی‌جهت شد خلیل‌الرحمان! خلیل، یعنی دوستِ صاحبِ سِرّ؛ صَدیق، یعنی دوست‌های عمومی.

پیغمبر در نماز جماعت بودند. امام حسین در سن دو، سه سالگی بود وارد مسجد شد. خانه‌ی امیرالمؤمنین و مسجد، یک درب بینشان بود: «و سدَّ الأبواب إلّا بابَه». امام حسین وارد شدند. پیامبر در سجده‌ی آخرِ نماز پایانی بودند. حضرت افتاد روی شانه‌ی پیغمبر.

استاد حدائق روز پنجشنبه 11  شهریور 1400 مصادف با شب بیست و پنجم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز در ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" به بحث جوانان پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 10  شهریور 1400 مصادف با شب بیست و چهارم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز در ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" به بحث جوانان پرداختند.

استاد حدائق روز سه شنبه 9  شهریور 1400 مصادف با شب بیست و سوم محرم در مسجدالنبی(ص) در ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" به بحث جوانان پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه