تو این هفته شیرازی که به پایان رسید، در باغ عفیف آباد چه وضعی بود؟ قیامت، مسئولینی که مسئول در مجوزاین برنامه ها هستند باید جواب بدهند.
یقین بدانند شهدا جلوی این‌ها را می‌گیرند.

خدا لعنت کند این سردمداران استکبار را که دم از آزادی می‌زنند و حقوق بشر ببینید چقدر از اساتید و دانشجویان را زدند، کتک زدند، زندان کردند و حال اینکه این دانشجوها و اساتید میگن آقا ما با ظلم مخالفیم با این ظلمی که به این ملت بیچاره غزه دارد می‌شود ما اعلام انزجار می‌کنیم

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه