پیامبر فرمودند «یا جبرائیل فما تفسیر الصبر» تفسیر صبر را برای من روشن کن، جبرئیل چند ویژگی را نام برد در این روایت شریف، فرمود صبر یعنی «تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء» صبر یعنی اینکه در سختی‌ها و مشکلات همانگونه باشید که در رفاه و آسایشتان هستید. روزی که دستت پر است چگونه هستی؟ روزی که دستت خالی است آنگونه باش.

استاد حدائق روز جمعه 22 دی ماه 1402 در مراسم دعای ندبه مهدیه بزرگ شیراز به بیان موضوع بزرگترین دستاورد دنیا پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 20 دی ماه 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث انتظارات خداوند از بندگان پرداختند.

استاد حدائق روز دوشنبه 18 دی 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز برگزار گردید به بیان ادامه سلسله مباحث سیمای مومنین در قرآن پرداختند.

بهترین پاداش‌ها اول این است که خدا شما را دوست بدارد و ثانیا این است که بخشیده شوید. از این بهتر ما نداریم! شیراز شش دانگش مال شما باشد ولی مبغوض خدا باشید، شیراز شش دانگ مال شما باشد ولی انسان با کوله‌باری از گناه به پیشگاه خدا برود قافیه را باخته است. ما پاداشی بهتر از این نداریم که انسان درِ خانه‌ی خدا محبوبیت داشته باشد. ببینید پیغمبر از خدا چه می‌خواهد! رسول اللهی که افتخار اولین و آخرین است می‌گوید خدایا از تو خشنودیت و عاقبت‌بخیری‌ام را می‌خواهم. شما از ما راضی و ما عاقبت بخیر و بهشتی شویم «اللهم إنِّی اسئلک رضاک و الجنَّة و اعوذ بک من سخطِک و النار» خدایا به تو پناه می‌برم از سخط و غضبت و از عاقبت بشر شدنم و جهنمی شدنم.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه