این‌هایی که یادِ مردن می‌کنند ولی آماده‌ی مردن نیستند. مردم، یکی از جاهای پرمخاطره‌ی پیشِ روی شما، امام سجاد می‌‎فرماید مردن است. استعدادِ برای رفتن. استعداد را امیرالمؤمنین یک کدی برایش دارند: می‌فرماید آدم‌های آماده، واجباتشان را انجام داده‌اند. دوم امیرالمؤمنین فرمود: آماده، کسی است که گناه انجام نمی‌دهد: وَالإجتِناب عَنِ المَحارم: حرام را ترک کرده. و سوم، حضرت فرمود: آماده، کسی است که پیوسته در خدمتِ به مردم است و خستگی‌ناپذیر است. این می‌شود همان که شاعر می‌گوید:

استاد حدائق روز دوشنبه مورخ 5 مهر 1400 مصادف با شام اربعین حسینی در مسجدالرسول(ص) به بیان«فضایل امام حسین(ع) در زیارت اربعین» پرداختند

استاد حدائق روز یکشنبه مورخ 4 مهر 1400 مصادف با شب اربعین حسینی در مسجدالرسول(ص) به بیان«فضایل امام حسین(ع) در زیارت اربعین» پرداختند

استاد حدائق روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ویژگی های امام حسین(ع) از زبان خداوند پرداختند

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه