✂️برشی از سخنرانی استاد حدائق در 7 مرداد 1401 / مهدیه بزرگ شیراز
🔍مشروح این سخرانی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

استاد حدائق روز شنبه 8 مردادماه 1401 مصادف با روز اول محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث «ویژگی های اصحاب الحسین(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز جمعه 7 مردادماه 1401 مصادف با شب اول محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز جمعه 7 مرداد ماه 1401 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان «ویژگی های اصحاب الحسین(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 5 مردادماه 1401 در مسجدالرسول(ص) شیراز و در آستانه ورود به ماه محرم به بیان «جایگاه معرفت امام حسین(ع) پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه