استاد حدائق روز دوشنبه 12 مهر 1400 مصادف با روز بیست و هفتم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز یکشنبه 11 مهر 1400 مصادف با روز بیست و ششم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز شنبه 10 مهر 1400 مصادف با روز بیست و پنجم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز جمعه 9 مهر 1400 مصادف با روز بیست و چهارم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 پیغمبر فرمود: حُسنُ الخُلُقِ يُثبِتُ المَوَدَّةَ (خوشخویی، دوستی را استوار می‌کند) (بحار الأنوار : 77/148/71). مردم! اخلاق خوب، دوستی‌ها را باثبات می‌کند. در یک خانواده اگر زن و شوهر بااخلاق باشند، این محبت، ماندگار است. می‌ماند برای این‌ها. يُثبِتُ المَوَدَّةَ. چرا بعضی‌ها مودت‌هایشان ناپایدار است؟ چون اخلاق ندارند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه