استاد حدائق روز دوشنبه 10 مردادماه 1401 مصادف با روز سوم محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان  «ویژگی های صالحین» پرداختند.

استاد حدائق روز یکشنبه 9 مردادماه 1401 مصادف با شب سوم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

✂️برشی از سخنرانی استاد حدائق در 8 مرداد 1401 / مسجدالنبی(ص) شیراز
🔍مشروح این سخرانی را می توانید از اینجا نمایید

استاد حدائق روز یکشنبه 9 مردادماه 1401 مصادف با روز دوم محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث «ویژگی های اصحاب الحسین(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز شنبه 8 مردادماه 1401 مصادف با شب دوم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه