حضرت زهرای مرضیه می‌فرماید دنیای شما، نزدِ من محبوب است برای سه چیز. این سه چیز اگر در دنیایتان باشد، دنیایتان با ارزش است. اگر نبود، قافیه را باخته‌اید... جز خسران و خذلان و زیان، چیزِ دیگری برای انسان عاید نمی‌شود:

آقای ابوعمرو زبیری آمد خدمت امام صادق، به امام صادق عرض کرد که آقا! انتظارِ خدا از بنده‌هایش چیست؟ خدا از ماها چه انتظاری دارد؟
امام صادق فرمود: خدا دوست دارد بندگانش به او ایمان داشته باشند.

 استاد حدائق روز دوشنبه 27 دی 1400 در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

استاد حدائق روز شنبه 25 دی ماه 1400 در جمع دبیران نماز و مهدویت در ادارات شیراز به بیان مطالبی در خصوص اهمیت استقامت در دین  پرداختند.