07
10
05
06
03
04
02
01

رابطه شناخت و ترس از خدا
هرچه مردم، خدا را بیشتر بشناسند حرمت‌داری می‌کنند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «مَن كانَ بِاللّه ِ أعرَفَ كانَ مِنَ اللّه ِ أخوَفَ»؛ هر کسی خدا را بیشتر بشناسد از خدا بیشتر می‌ترسد.

چرا از خدا بترسیم؟
منظور از ترس، از رحمت و ستارالعیوبی و بخشندگی خدا نیست بلکه باید به این‌ها امید داشت. هرکجا می‌گویند بترسید منظور این است که از عدالت خدا بترسید. همان خدای...

05
09
08
10
07
06
04
03
02

توکل و تأمین زندگی

هرکسی به خدا توکل کرد خدا نیز او را تأمین می‌کند. تأمین نیستیم؛ چون به خدا متوکل نیستیم. نمازخواندن به‌تنهایی نشانه متوکل بودن نیست. گاهی اوقات نماز شب می‌خوانیم ولی به‌اندازه پول داخل حسابمان به خدا توکل نداریم. تمام واجبات را انجام می‌دهیم ولی درجاهایی که می‌گویند برای خدا به صحنه بیایید نمی‌آییم.

قناعت و سیری

هرکسی قناعت کند سیر خواهد شد...

11
10
9
8
7
6
4
5
3
2

طلبکار خدا نیستیم

اگر خدا یک لحظه ما را به حال خودمان رها کند نه ثروت و نه قدرت نمی تواند ما را حفظ کند.

پایان زندگی شاه و دربه‌دری‌هایی را که کشید بخوانید! می‌گفت: التماس می‌کردیم امریکا ما را بپذیرد و نپذیرفت. او را نپذیرفتند تا در غربت مُرد.

به امریکا متکی شدی؟ خدا را فراموش کردی؟ تو را به همو واگذار می‌کنیم.

فرعون را وسط نیل جمع کردند زیرا عامل اصلی استکبار فرعون دریای نیل...

10
09
08
01
07
06
05
04
03
02

برنامه اصلی پیامبر (ص)

اگر کسی بخواهد برنامه پیامبر (ص) را در این 23 سال بداند به پنج آیه اول سوره علق مراجعه کند. بخوان بنام خدایی که تو و دیگر مخلوقات را خلق کرد.

معلوم می‌شود پیامبر (ص) آمده است تا کار فرهنگی کند و مردم را با خدا آشنا کند. اگر مردم از خدا فاصله بگیرند همین اوضاعی می‌شود که الآن دنیا با آن دست‌به‌گریبان است.

مبلغ باشیم

پیامبر (ص) مبعوث شده...

11
12
10
09
08
07
06
05
04
01

هماهنگی والدین در تربیت فرزند

جوانی به من مراجعه کرد و گفت: مقطع لیسانس هستم ولی نماز بلد نیستم. گفتم: چطور الآن یاد نماز افتادی؟ گفت: پدرم بی‌اعتنا به نماز بود ولی مادری معتقد داشتم. این‌ها یکدیگر را خنثی می‌کردند؛ مادرم توصیه به نماز می‌کرد و پدرم مسخره می‌کرد.

بدترین حالت تربیتی این است که زن و شوهر با هم موافق نباشند و یکدیگر را ضایع کنند. به همین خاطر است که باید در انتخاب همسر...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه