08
07
06
05
04
03
01
02

استاد شیخ علیرضا حدائق روز پنج شنبه 19 اردیبهشت 98 در ادامه مباحث «جایگاه خانواده در قرآن» و مساله عوامل تحکیم خانواده به موضوع «پاسداشت حقوق در خانواده» پرداختند.

از کجا ضربه می‌خوریم؟
مبارزه با معلول نتیجه‌بخش نیست. پزشک حاذق کسی است که عامل بیماری را شناسایی کند.
منشأ ناسپاسی‌ها و تضییع حق‌ها کجاست؟
چرا امروز حقوق انسان‌ها در خانواده و جامعه از بین می‌رود؟ این حق‌کُشی‌ها از کجا...

03
04
02
10
06
09

استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 18 اردیبهشت 98 در شروع مباحث «جایگاه خانواده در قرآن» به مسأله پاسداشت حقوق یکدیگر از عوامل تحکیم خانواده پرداختند.

مهم‌ترین مطالب:

یک‌بار دستور نداد

همسر امام خمینی (ره) گفته بودند: در این شصت سال زندگی مشترک، امام حتی یک‌بار با من آمرانه سخن نگفتند.

این امام در همین مملکت و در بین ما بود. نیازی نیست که امیرالمؤمنین (ع) را در روز قیامت میزان...

10
09
08
07
06
05
03
04
02
01

استاد شیخ علیرضا حدائق روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت 98 در اولین روز از ماه مبارک رمضان در ادامه مباحث رمضان سال گذشته، به مبحث «خانواده در قرآن» پرداختند.

مهم‌ترین مطالب:

چرا فرزندم آن‌طور که می‌خواستم نشد؟

آدم خوبی هستیم و اهل نماز جماعت و واجبات ولی می‌گوییم چرا فرزند من تارک الصلوه شده است؟

خب، چند بار فرزندت را به مسجد آورده‌ای؟ چقدر با او حرف زده‌ای؟

پدربزرگ مادری ما پیوسته...

07
06
05
03
04
02
01

استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در ادامه سلسله مباحث «سیمای پیامبر (ص) در قرآن» در ادامه جلسه گذشته به مسأله «عفو و آثار آن» پرداختند.

مهم ترین مطالب:

تفاوت عفو و صفح

عفو یعنی بخشیدن؛ صفح یعنی بخشیدن بی‌منت

طرف مقابل را سبک نکنید. اگر کسی گفت: غیبت شما را کردم؛ بگو: حلالت کردم.

دیگر نگو که چرا غیبت کردی؟ خجالت نمی‌کشی با این سن و سالت غیبت...

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه