Ekhlas Dar ebadat

یکی از آداب ذکر، اخلاص است و آن‌هایی که در دعاهایشان و اذکارشان اخلاص دارند نتیجه می‌گیرند.

photo 2018 11 03 14 20 27

بودن کشتی در آب، عیب نیست؛

بودن آب در کشتی عیب است.

 

بودن مؤمن در دنیا عیب نیست؛

بودن دنیا در دل مؤمن، عیب است.

 

 

photo 2018 11 01 09 57 47

اگر خدا نزد کسی بزرگ شد، دنیا در نظر او با همه عظمت، کوچک می شود و ذره ای نزد او ارزش ندارد.

 

 

Arbain2

زیارت اربعین امام حسین(ع)
یک همایش و رفراندوم بین‌المللی است.
خاری است در چشمان وهابیت و گروه های تکفیری؛
خاری است در چشم بهاییت.

Arbain

اگر دستت به دهانت می‌رسد و نمی‌توانی به اربعین بروی
بـه کسانـی کـه می‌خواهنـد برونـد کمـک کـن.
اگرخودت توفیق نداری بروی؟ در این کار شریک شو؛
هزینـه پـول ویـزای یک زائـر را بـده.
تو هم اربعینی شو!

 

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه