01
05
04
03
02

تخصص

یکی از علت‌های ورشکستگی‌های بخشی از مردم در عرصه اقتصادی مربوط به این است که تخصص آن کار را ندارد و وارد آن می‌شود.

قرآن می‌فرماید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»؛ در هر کاری از آگاهان بپرسید.

امام صادق می‌فرماید: هرکسی که می‌خواهد در کارش موفق باشد باید در آن کار تخصص و سررشته داشته باشد.

مزد کار خیر بدون ایمان

ممکن است کارگری را به کار بگیرید که شما را...

01
13
12
11
10
09
08
07
06
05

بار مسئولین سنگین‌تر شد

در راهپیمایی 22 بهمن شاهد ارادت مردم به اصل نظام و انقلاب و اسلام بودیم. مردم در هوای بارانی آمدند و دین خود را ادا کردند.

البته بار مسئولین ما نیز سنگین‌تر شد.

آمدن مردم، تعیین تکلیف برای نمایندگان، مدیرکل‌ها، استاندارها، وزرا و دیگر مسئولین است.

فراموشی یاد خدا / موانع استقامت1

نگهداری ایمان و فراموش نکردن خدا، شمارا سالم نگه...

06
01
09
02
08
07
05
04
03

شکرگزاری نظام اسلامی

امام حسین (ع) در دعای عرفه می‌فرماید: خدایا! تو را سپاس می‌گویم که من را در دولت ائمه‌ی کفر، خلق نکردی.

مردم! همین‌که در یک مملکتی زندگی می‌کنیم که قوانین اسلامی، قوانین مدنی او است، شکر دارد.

البته هستند برخی افراد که عمل نمی‌کنند و ظلم می‌کنند. بالاخره یک استعداد منفی حتی اگر ولیّ خدا نیز در کنارش باشد کار فاسد خود را انجام می‌دهد ولی اصلِ بودن در یک جامعه اسلامی...

Modire-MovaffaghB

مدیر موفق باید خودش سرخط باشد.

اگر مدیر، نفر اول در صف نماز باشد دیگران نیز نمازخواندن را می آموزند. یکی از رموز موفقیت مدیران نیز همین اهتمام به نماز است.
دو صد گفته چو نیم کردار نیست.

07
06
05
03
04
02
01

رفیق همیشگی

پیامبر (ص) می‌فرمایند: زمانی که روح از بدن انسان خارج می‌شود سه جسم کنار بدن متوفی حاضر می‌شود: 1- یک جسم به نمایندگی از تمام دارایی او؛ 2- نماینده خویشان و دوستان؛ 3- نماینده اعمال او
روح متوفی، ابتدا به آن جسدی که در قالب بستگان او است رو می‌کند و می‌پرسد: شما تا کجا با من هستید؟ او می‌گوید: تا قبر. همین سؤال را از پیکری که در قالب تمام اموال او است می‌پرسد و او می‌گوید: تا یک دست...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه