photo 2018 11 01 09 57 47

اگر خدا نزد کسی بزرگ شد، دنیا در نظر او با همه عظمت، کوچک می شود و ذره ای نزد او ارزش ندارد.

 

 

Arbain2

زیارت اربعین امام حسین(ع)
یک همایش و رفراندوم بین‌المللی است.
خاری است در چشمان وهابیت و گروه های تکفیری؛
خاری است در چشم بهاییت.

Arbain

اگر دستت به دهانت می‌رسد و نمی‌توانی به اربعین بروی
بـه کسانـی کـه می‌خواهنـد برونـد کمـک کـن.
اگرخودت توفیق نداری بروی؟ در این کار شریک شو؛
هزینـه پـول ویـزای یک زائـر را بـده.
تو هم اربعینی شو!

 

Arbain3

این فقط زیارتی نیست که شخص بگوید خودم می‌روم و بهره می‌گیرم؛
زیارتی است که امروز شعار شده است
دنیای بشریت در رسانه ها عظیم‌ترین اجتماع را می‌بیند.
زن، مرد، پیر، جوان، ثروتمند، فقیر
همه؛ یا حسین

Aramesh 05

ناتوانی و ضعف در برابر رخدادهای عالم؛ زمستان دارد می‌آید چه می‌شود؟ مریض نشویم؟ تابستان می‌آید و هوا گرم می‌شود.

انبوه دشمنان؛پوچی و بی‌هدفی در زندگی: می‌گوید نمی‌دانم برای چه زندگی می‌کنم؟ چون نفهمیدی برای چه آمده‌ای؟
سوءظن‌ها و توهم‌ها نیز اضطراب می‌آید. طرف در خانه خودش و گاهی به رفیق و شریک خودش سوءظن دارد.

ترس و وحشت از مردن نیز یکی از عوامل اضطراب است. خداییش...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه