آثار انتظار در زندگی

روحیه امیدواری در زندگی منتظران از آثار انتظار است. 

Video

برخورد عالم با راهزن نمازخوان انسان مطلقاً نباید ارتباطش را با خدا قطع کند. نماز، راهزن را نجات داد.

8

خصوصیات شهید آیت الله دستغیب و مجاهدت های ایشان

IMG21535284

امر به معروف و نهی از منکر عامل نجات بشر / داستان تذکر آیت الله ابوالحسن حدائق راه نجات جامعه بشری، در گفتن خوبی ها و تذکر در اجتناب از بدی ها است.

spiritual healing specialist 495x400 310x165

از خدا بخواهید اگر مقام، پول و نعمت های دیگر می دهد ظرفیتش را هم بدهد.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه