✂️برشی از سخنرانی استاد حدائق در 13 مرداد 1402 / مهدیه بزرگ شیراز
🔍مشروح این سخنرانی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

همین جنایتی که هفته گذشته در نارنجستان قوام صورت گرفت؛

اگر همین کار را با یک خانم بی‌حجاب کرده بودند،

استادحدائق روز جمعه 30 تیرماه 1402 مصادف با دسومین روز از ماه محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان سلسله مباحثی تحت عنوان آیا در قالب اصحاب الحسین هستیم؟ پرداختند.

استاد حدائق پنج شنبه 29 تیرماه 1402 مصادف با سومین شب ماه محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سلسله مباحث امام حسین(ع) در برابر عدل الهی پرداختند.

استادحدائق روز پنج شنبه 29 تیرماه 1402 مصادف با دومین روز از ماه محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان سلسله مباحثی تحت عنوان آیا در قالب اصحاب الحسین هستیم؟ پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه