در تحکیم یک خانواده‌ی موفق و سلامت یک خانواده‌ی موفق، چند چیز به‌عنوان عوامل تأثیرگذار مؤثر است. یکی از عوامل تأثیرگذار در هر خانواده‌ای، عواطف، مهربانی و محبتی است که باید در آن خانواده شکل بگیرد. یک خانواده‌ی موفق، خانواده‌ای است که زن و شوهر، پدر و مادر نسبت به فرزندان، و فرزندان نسبت به پدر و مادر در مهرورزی و ابراز محبت نسبت به یکدیگر کوتاهی نکنند. و حضرت زهرا (س) در این مقام که مهرورزی و محبت و دوست داشتن عزیزان خود نسبت به فرزندان خود بی‌نظیر بود در این عالم.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه