مهمترین امتیاز حاج قاسم سلیمانی اخلاص او بود! شما مشاهده می‌کنید خیلی‌ها در همین تراز نظامی بودن فعالیت‌های نظامی نمودن، قبل از حاج قاسم و هم‌زمان با ایشان بودند ولی این عزت و آبرویی که خدا به ایشان لطف کرد تقریبا منحصر بفرد است چون کارهایی که او می‌کرد منحصر بفرد بود.

استاد حدائق روز دوشنبه 4 دی 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز برگزار گردید به بیان ادامه سلسله مباحث سیمای مومنین در قرآن پرداختند.

استاد حدائق روز یکشنبه 15 مرداد 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان توصیه ها خداوند به پیامبر(ص) پرداختند.

استاد حدائق روز شنبه 14 مرداد 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان توصیه ها خداوند به پیامبر(ص) پرداختند.

استاد حدائق روز جمعه 13 مردادماه 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان سیمای مومنین در قرآن پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه