داستان شب عروسی حضرت خدیجه (س)- او با اموال و جانش در خدمت پیامبر (ص) و گسترش اسلام بود.

اگر حیا در جامعه حاکم شود هم جامعه اصلاح می شود و هم خانواده ها

فکر می کنیم چون گرفتاریم به کارهای معنوی نمیرسیم در صورتی که چون به معنویت نمیرسیم گرفتاریم!

دوجا باید عجله کرد: 1-انجام کار خیر؛ 2-توبه کردن.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه