استاد حدائق در ادامه سه شنبه های مهدوی به بحث عزتمندی از مباحث «مهدویت و انقلاب اسلامی» پرداختند

استاد حدائق چهارشنبه 6 اسفندماه 1399 در مسجدالرسول(ص)  همزمان با شب میلاد امام علی(ع) به ادامه سلسله مباحث سیمای پیامبر(ص) در قرآن و پرداختند.

 

 

استاد حاج شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 4 اسفند 1399 به ادامه سلسله مباحث «عوامل آرامش بشر در زندگی» پرداختند. 

DSC07145
DSC07183
DSC07181
DSC07157
DSC07155

استاد حدائق در سلسله مباحث «انقلاب اسلامی زمینه ساز انقلاب جهانی مهدوی» در قالب سه شنبه های مهدوی به مبحث عزتمندی از دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداختند

استاد حدائق چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 در مسجدالرسول(ص)  به ادامه سلسله مباحث سیمای پیامبر(ص) در قرآن و پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه