استاد حدائق روز پنج شنبه 23 شهریور ماه 1402 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان فلسفه قیام سید الشهدا(ع) در زیارت اربعین پراختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 22 شهریور ماه 1402 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان فلسفه قیام سید الشهدا(ع) در زیارت اربعین پراختند.

IMG20230912072207
IMG20230912072031
IMG20230912071914
IMG20230907072135
IMG20230912071829

استاد حدائق روز سه شنبه 21 شهریور ماه 1402 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان فلسفه قیام سید الشهدا(ع) در زیارت اربعین پراختند.

استاد حدائق روز دوشنبه 20 شهریور 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به مناسبت ایام پایانی ماه صفر به بیان مبحث مسیر هدایت برای بشریت پرداختند.

استاد حدائق روز دوشنبه 20 شهریور ماه 1402 در مهدیه بزرگ شیراز به بیان فلسفه قیام سید الشهدا(ع) در زیارت اربعین پراختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه