چاپ

اگر تعداد اذکار در نماز شب بیشتر شود آیا نماز باطل است؟ مثلا العفو را 305 مرتبه بگوییم.

کد سوال: 1100152

 

جواب:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه اصل نماز شب یک نماز مستحبی است، اضافه شدن اذکار سبب بطلان نیست، اما یک نکته‌ای که خیلی از بزرگان اشاره می‌کنند، این اذکاری که توصیه شده در نماز شب به همان تعداد بگویید، سیصد مرتبه العفو، هفتاد مرتبه استغفار، مثلا چهل مومن را دعا کنید، هفت مرتبه هذا مقام العائذ بک من النار، این اثراتی در خود این‌هاست. بزرگی مثال می‌زد، می‌گفت یک وقتی به شما می‌گویند چهل قدم بردارید قدم چهلم که رسیدید زیر پای شما گنج است، شما اگر چهل و سه قدم برداشتی از گنج عبور کردی اگر سی و هشت قدم برداشتی به گنج نرسیدی، لذا این عدد را بهم نزنید، استغفار خیلی خوب است، اما در این ترکیبی که می‌گویند در نماز شبتان هفتاد مرتبه استغفرا الله ربی و اتوب الیه، سیصد مرتبه العفو، اگر شد سیصد و ده مرتبه حرام مرتکب نشده اما اثر سیصد تا را دیگر ندارد. شخصی آمد از امام صادق سوال کرد که آقا دعایی از شما نقل شده من می‌خواهم یک دعایی به آن اضافه کنم، امام فرمودند اضافه کن اشکالی ندارد ولی آن اثری که من گفتم دیگر در آن نیست. این‌ها یک نسخه‌های پیچیده شده‌ی از طرف اولیای الهی است که تاثیر در همین‌هاست و ما توصیه‌مان این است که نمازتان را که خواندید و اذکارتان را به نظم گفتید، بعد از نماز اگر می‌خواهید مومنین را دعا کنید، صد نفر را دعا کنید هزار مرتبه العفو بگوید ولی این ترتیب و ترکیب در نماز وتر را بهم نزنید.

دانلود

دسته: پرسمان
بازدید: 103