چاپ

حکم نواختن ساز دهنی چیست؟

کد سوال: 1100151

 

جواب:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه که اسلام مخالف آن است، صوت‌هایی است که یا مناسب مجالس حرام باشد یعنی من بگونه‌ای بنوازم که تداعی سازهای مجالس حرام برای طرف ایجاد شود، یا اینکه این نواختن من در مجلس حرام اتفاق دارد می‌افتد، مجلسی که مجلس گناه است، مجلس معصیت است، و من هم با این ساز دهنی خودم دارم به این مجلس گناه کمک می‌کنم و حال اینکه ساز من اساساً مشکلی ندارد ولی این دمیدن در این مجلس یک نوع ترویج گناه است، این هم اشکال دارد. گاهی هم ساز دهنی با یک ترانه یا صوت حرامی پخش می‌شود، یعنی یک اشعار حرامی خوانده می‌شود ساز دهنی من هم می‌شود مؤید آن، این‌ها اگر کنار هم قرار بگیرد مشکل‌دار است، و اگرنه صرف دمیدن در نی و ساز دهنی مشکلی ندارد مگر اینکه زمینه‌ساز کارهای حرام باشد.

دانلود

دسته: پرسمان
بازدید: 98