چاپ
دخترم بیرون از منزل حجابش را کاملا رعایت می کند اما در خانه لباس هایی که امروز در خیابان مد شده می پوشد، تذکر من نسبت به نپوشیدن چنین لباس هایی صحیح است؟

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 85