چاپ

آیا کسی که برای کسب درآمد خود دروغ میگوید مثلاً گوشت یخ زده را بجای گوشت تازه معرفی کند، گناه مرتکب شده؟

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 60