چاپ
خداوند درباره ی نعمت های دنیوی چه وعده هایی داده است و شرط تحقق این وعده ها چیست؟

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 60