چاپ

من بسیار علاقه دارم که رشد معنوی و سیر سلوک عرفانی داشته باشم اما استاد راه سراغ ندارم لطفا استادی به من معرفی کنید. البته من مقید به نماز هستم ولی گاهی نماز صبح از من ترک می شود.

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 58