وقتی می خواهیم با کسی صحبت کنیم اول نقاط مشترکمان را پیدا کنیم. قاعده بحث همین است.

به عقاید درست طرف مقابل احترام بگذاریم.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز پنجشنبه 10 خرداد 97 مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 9 خرداد 97 مصادف با چهاردهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز سه شنبه 8 خرداد 97 مصادف با سیزدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

سه دارو برای سه مقطع زندگی در کلام حضرت علی (ع)؛
امیر المؤمنین میفرماید یک بخشی از مردم در نعمتهای خدا غرقند..
وقتی میبینید در نعمتهای خداوند غرقید زیاد بگویید الحمدلله رب العالمین...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه