چاپ

---2
---

در تاریخ دو بار به قبور مطهر بقیع جسارت شد که در بار اول بعد از تخریب، بازسازی شد ولی در بار دوم، دیگر بازسازی نشد.
خدا لعنت کند «بِن باز» را. او از علمای وهابی سعودی است که نابینا بود. در یکی از تألیفات خودش می‌نویسد: از افتخارات من این است که چشم ندارم آثار شرک را بر قبر پیامبر (ص) ببینم.
این از افتخارات این عالم گمراه و ضال و مضل وهابی بود.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 62