چاپ

-2
-

اسلام با آمدورفت و تفریح و مسافرت اصلاً مخالف نیست بلکه اسلام فقط با دوچیز مخالف است؛ اسراف و گناه
مراقب باشید، در این آمدورفت‌های فامیلی و مسافرت‌ها، رفتار و برنامه‌هایمان آمیخته با اسراف و گناه صورت نگیرد.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 61