چاپ

--

نباید کسی فکر کند که چون من آدم خوبی هستم، فرد مؤثری در جامعه هستم، اين از جانب خودم می باشد، خیر، هر کاری که می کنیم و می کنید و هر توفیقی که از ما و شما صادر می شود، منشأ و مصدر همه ی آن‌ها خداست، لطف خدا شامل حال ما شده که این توفیقات نصیبمان گردیده است.
درحالات لقمان آمده است که به پسرش می گوید:
«یا بُنیّ! فإن نجوت فبرحمة الله و إن هلکت فبذنوبک : فرزندم! بدان و آگاه باش كه اگر (از اين راه پر خطر) نجات يابی، مشمول رحمت خداوند شده ای و اگر (در آن) دچار هلاكت شوی، به سبب گناهانت خواهد بود».

دسته: عکس نوشته
بازدید: 232