چاپ

--

در حالات پیامبر اکرم (ص) در پایان جنگ احد آمده است:
راوی می گوید: درحالی که صورت مبارک پیامبر (ص) آغشته به خون بود و بدن مبارك حضرت، جراحات زیادی برداشته بود. صدای پیامبر (ص) را شنیدم که می فرمودند: «اللهُمَّ اهدِ قَومی فَإنَّهُم لایَعلَمُون ؛ خدایا قوم مرا هدایت کن این ها نمی دانند».
دعای پیامبر هم مستجاب شد و تعدادی از همین هایی که در سپاه قریش علیه پیامبر(ص) می جنگیدند چند سال بعد، خود از سربازان همراه رسول خدا (ص) شدند.
کریمان با بدان هم بد نکردند
کسی را از درِ خود رد نکردند
و ما نیز باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده نموده و سینه‌هایمان را از کینه‌ها خالی کرده و با دعا در خلوت خودمان، همه‌ی کسانی که خاطر ما را مکدّر نموده‌اند، بخشیده و برای هدایت همه‌ی آن‌ها دعا کنیم.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 436