چاپ

---

یکی از مشکلات ما در جمهوری اسلامی، حزب بندی‌ها، دسته‌بندی‌ها و جناح‌بازی‌هایی است که به‌واسطه آن، یکدیگر را تخریب می‌کنند.
مرحوم آیت‌الله والد ما، در نصیحتی به من فرمودند: اگر موفقیت علمی طلبه‌ای تو را ناراحت کرد بدان که برای خدا کار نکردی.
امام رضا علیه السلام فرمود: خدایا اگر کسی شیعه‌ای را تخریب و دوستان ما را ناراحت کرد او را در دنیا به اشد عذاب مجازات کن و در قیامت نیز از زمره زیان‌کاران قرار ده.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 227