چاپ

قطعا شرکت گسترده در انتخابات، یک اصل است و تلاش برای اینکه ما یک نماینده اصلح را برگزینیم؛ چه در عرصه ریاست جمهوری و چه در عرصه شورای شهر و روستاها.

شاید بعضی از عزیزان اظهار کنند که ما وقتش را نداریم، دسترسی نداریم به اینکه بتوانیم اصلح را در بین اینها برگزینیم و رای بدهیم؛ قطعا آنگونه که قرآن می فرماید: فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، از آگاهان بپرسید اگر نمی دانید؛ ما به کسانی که در این زمینه کار کردند، صاحب نظر و انسان های موجهی هستند، با تقوا هستند، متخصص اند، آن هایی که امین ما هستند، حرف آنها را در کارهای اجتماعی خودمان می پذیریم؛ به آنها رجوع کنیم و از آنها استفاده کنیم و از زحمت آنها بهره ببریم در رای دادن به اصلح.

دسته: فیلم ها
بازدید: 73