چاپ

من جمله‌ای را از مقام معظم رهبری شنیدم. زمانی که گفتند واکسن کرونا آمده بزنید. ایشان از نظر شرایط سنّی هم، سنّ مبارکشان بالای 80 سال است. فرموده بودند:

من تأمل می‌کنم اول مردم بزنند و بعد هم من واکسنِ ایرانی را می‌زنم. یک درس است برای همه‌ی ما. بعضی از این مردم را دیده‌اید، ادعای ایرانی بودن، آریایی‌بودن، قومیت ایرانی می‌کنند اما یخچال در خانه‌اش خارجی است. امکاناتی که دارد استفاده می‌کند مالِ بیگانه است بعد می‌گوید چرا ما عربی بخوانیم؟ ماشینِ زیرِ پایت مال کجاست؟! تو که دَم از ایرانی‌بودن می‌‎زنی؟ برای نماز، فقط ایرانی‎بودن یادت آمد؟! برای قرآن خواندن می‌گویی: چرا زبانِ قرآن، عربی است؟! ساعت پشتِ دستت که مالِ کشورِ بیگانه است! لباسشویی‌ات که مالِ بیگانگان است؛ آن‏وقت دَم از ایرانی‌بودن می‌زنی! نژادت، این‌جا یادت آمد؟!

از رهبر بیاموزید! اگر ایشان می‌فرماید جنسِ ایرانی را ارزش قائل بشوید، ایشان در مورد واکسن هم فرمودند من صبر می‌کنم تا واکسن ایرانی بیاید و آن را بزنم.

دسته: فیلم ها
بازدید: 134