166899 139

سوال در خصوص استفاده از قطره چشم و گوش و بینی برای فرد روزه دار

download

وظیفه ما در جامعه و خانواده در برخورد با این گونه افراد چیست؟

151843 669

مقلد امام خامنه ای هستم همسر وفرزندان که بعضا روزه نمی توانند بگیرند کفاره روزه ایشان یک مد طعام به عهده پدر است؟

thumb

برخی می گویند چرا انفاق کردیم و وعده خدا در مورد انفاق را ندیدیم؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه