re1327

در مواردی در آیات قرآن اشاره به این موضوع  شده که  شیطان باعث فراموشی مطلبی شده است
( آیه ۶۳ سوره کهف) و همینطور در سوره یوسف آیه ۴۲ اشاره شده که شیطان مطلبی را از یاد فرد برده است
آیا شیطان بر افکار ما تسلطی دارد که چیزی را از یاد فرد میبرد و باعث فراموشی میشود؟
آیا در زندگی عادی و روزمره ما شیطان میتواند باعث فراموشکاری ما شود؟

1212342

در مناطق ما بعضی جاها مسابقات کبوتر بازی انجام می شود دوطرف با هم قرارداد امضا می کنند داور دارند وهرکدام یک مبلغی میزارند وسط بعد هرکس کبوترهای خودشو به پرواز در میاره.که بهش می گن گرو.
ایا انجام این مسابقات حرام به حساب می آید؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه